Şarkı sözü ara

Şarkı sözleri çevir

Çeviri ara

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ç | ğ | ı | ö | ö | ş | ü | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sanatçı: Ignaz Franz - Şarkı adı: Gud, vår Gud, vi lovar dig

Şu an incelediğin şarkı sözü ve çevirisi: Ignaz Franz - Gud, vår Gud, vi lovar dig ? Aşağıda şarkı sözü ve çevirisi yan yana görüntülenmektedir! Sitemizde Ignaz Franz! in daha fazla şarkılarını çevirileriyle birlikte bulabilirsin! Arşivimizi ve diğer şarkıları inceleyebilirsin. Örneğin: Ignaz Franz in I 'i tıkla ve arşivimizde Ignaz Franz e ait Gud, vår Gud, vi lovar dig gibi başka hangi şarkıların bulunduğunu öğren.


Orjinali

1.
Gud, vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid
tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land,
ärar, Fader vår, ditt namn. 2.
Kerubim och serafim,
änglar, makter sjunger evigt,
ropar utan rast till dig:
Helig är du, helig, helig,
himlar, jord och allt som du är
lovar, Gud, ditt majestät. 3.
Skyn av vittnen lovar dig:
trons profeter och apostlar,
himlaskaran klädd i vitt
ur bedrövelsen förlossad.
Dig bekänner fröjdefullt
kyrkan hela jorden runt. 4.
Dig, vår Fader, stor i nåd,
ofattbar i makt och ära,
och din sanne, ende Son,
tillbedd intill jordens ändar,
och din Ande, Hjälparen,
sänd till oss från himmelen. 5.
Jesus, Kristus, ärans kung,
evigt född av Faderns vilja -
att försona all vår skuld
blev du mänska, född av kvinna,
skydde ej det moderliv
jungfrun gav till borg åt dig.  6.
Du förstörde dödens gadd,
upplät riket för de dina.
Gud har givit dig all makt,
platsen på sin högra sida.
En gång vid din återkomst
skall du döma alla folk. 7.
Hjälp då dina tjänare,
dem du återlöst med smärta,
giv åt dem bland helgonen
evig härlighet och ära.
Led ditt folk, välsigna det,
upphöj det i evighet. 8.
Vi välsignar dig, vår Gud,
varje dag du oss bereder,
ropar högt ditt namn i ljus
genom alla evigheter.
Skydda oss av nåd idag
från att bryta mot din lag. 9.
Gud vår Gud, förbarma dig.
Din barmhärtighet må komma,
frälsa oss till evig tid
ifrån all vår nöd och vånda.
Du är själv vårt fasta hopp.
Amen, Herre Jesus, kom. 

Türkçe çeviri

1 inci
Tanr?m?z, Tanr?m?z, size söz veriyoruz,
Size itiraf ediyoruz ey Rabbimiz
sonsuza dek sen
final ailesine ibadet et.
Tüm dünya, deniz ve kara,
?eref, Babam?z, ad?n?z. 2
Cherubim ve seraphim,
melekler, güçler sonsuza dek ?ark? söyler,
ara vermeden aramalar:
Kutsal sen, kutsal, kutsal,
gökler, yeryüzü ve oldu?unuz her ?ey
Söz, Tanr?m, Majesteleri. 3 üncü
Tan?klar size söz veriyor:
peygamberler ve iman elçileri,
beyaz giyinmi? manzaras?
kederin d???nda teslim.
Sevinçle itiraf et
tüm dünyada kilise. 4
Siz, Babam?z, lütuf içinde
güç ve onur içinde dü?ünülemez,
ve senin gerçek, sadece O?lun,
dünyan?n uçlar?na yak?n tap?nd?,
ve Ruhunuz, Yard?mc?,
bize gökten gönderin. 5
?sa, Mesih, görkem kral?,
ebediyen Baba'n?n iradesinden do?ar -
tüm suçluluklar?m?z? uzla?t?rmak
insan oldun mu, kad?ndan do?dun mu
anne hayat?n? koruma
hizmetçi sana kefalet verdi. 6
Ölümün kaderini yok ettin,
krall???n?z? ayd?nlat?n.
Tanr? sana tüm gücü verdi,
konumu sa?da.
Bir kez dönü?ünüzde
tüm insanlar? yarg?layacaks?n. 7
Sonra kullar?na yard?m et,
ac?yla kurtard?klar?n?,
azizler aras?nda onlara ver
sonsuz zafer ve zafer.
?nsanlar?na önderlik et, kutsas?n,
sonsuza kadar kald?r. Sekizinci
Sizi korusun, Tanr?m?z,
her gün bizi haz?rl?yorsun,
yüksek sesle ismini ba??r
tüm sonsuzluk boyunca.
Bugün bizi lütufla koruyun
yasalar?n? çi?nemekten. 9
Tanr?m?z Tanr?m?z, sana merhamet et.
Merhametin gelmeli,
bizi sonsuza kadar kurtar
tüm s?k?nt?lar?m?zdan ve ac?lar?ndan uzakta.
Siz kendiniz bizim kesin umudunuz.
Amin, Rab ?sa, gel.